Медиация в училище

В специално тридневно обучение представители от Ученическия парламент на ЕГ “Иван Вазов”-Пловдив, научиха повече за медиацията в училище. Медиацията помага