Междуучилищно събитие по Проект BG05M20P001-2.011 „Подкрепа за успех“, посветено на Международния ден на Земята и целите на устойчивото развитие 23.04.2021 г.

Онлайн конференция “ Мислим глобално, действаме локално”   На 23.04.2021г. групата за занимания по интереси по Проект BG05M20P001-2.011 „Подкрепа за