Езикова гимназия “Иван Вазов”- гр.Пловдив е създадена през 1958 година.

Вече шест десeтилетия гимназията e едно от водещите и едно от най-авторитетните учебни заведения не само в гр.Пловдив, региона, но и в цяла България

Въз основа на своя модерен облик, гимназията е притегателен център за много ученици. Потенциалният контингент кандидат-гимназисти се увеличава. Общият брой на паралелките е 40 (четиридесет). Това се дължи и на високото равнище на подготовка на учениците, на богатия опит в учебния процес, на солидното образование по чужди езици и всички общообразователни дисциплини. Висококвалифицираните учители, неизменно високото ниво на преподаване , умелото разпределение на часовете в учебния план, както и огромният потенциал на учениците, осмислящи и материализиращи усилията на педагозите, утвърждават училището като истинско духовно средище.

От 1971 година гимназията е една от първите в страната асоциирани към ЮНЕСКО, което предоставя големи възможности за приобщаването й към европейската култура и общност.

Признание за приноса на Езикова гимназия “Иван Вазов” – гр.Пловдив към образованието и науката е удостояването й с орден “Кирил и Методий” – І степен, по случай 25 години от основаването й, с Указ на Държавния съвет №1517 от 19.05.1983годин

Във връзка с 45 годишнината на гимназията Общински съвет – Пловдив, със свое решение от 15.05.2003г., удостоява Езикова гимназия „Иван Вазов” с Почетния знак на град Пловдив. През 2006 година отново Общинския съвет – Пловдив удостоява Езикова гимназия „Иван Вазов” с Почетния знак на града, за особени заслуги към образователното дело в Пловдив и по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май.

През 2002 година Министерството на образованието и науката награждава гимназията за дългогодишната си и високопрофесионална дейност в системата на народната просвета с почетно отличие „Неофит Рилски”.

Радостен е фактът, че любовта към писаното слово живее у младите вазовци, а стремежът им към знания ги нарежда сред най-добрите. Мнозина от възпитаниците ни защитават авторитета на гимназията на престижни международни, национални конкурси, олимпиади и са техни лауреати.

Приемът в гимназията се извършва след VІІ клас, с конкурсни изпити по български език и литература и математика. Срокът на обучение е пет години. В момента в училището се обучават 1100 ученици, от VІІІ /подготвителен/ до ХІІ клас. Във всяка степен има по 2 паралелки с профил „Испански език”, 2 паралелки с профил „Английски език”, 2 паралелки с профил „Немски език”, 1 паралелка с профил „Италиански език”, 1 паралелка с профил „Френски език”.

Гимназията е профилирана в чуждоезиков профил. Това е регламентирано с акта за създаване на гимназията.

  • І профилиращ предмет : І чужд език /испански, италиански, английскинемски, френски език/ се изучава интензивно през петте години на обучение.

В VІІІ клас /подготвителен/ часовете по І чужд език са 26 седмично. Изучават се и български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.

В ІХ и Х клас І чужд език се изучава по 6 часа, в ХІ – 8 часа, в ХІІ – 7 часа седмично. Преподаването на отделни учебни предмети също е на съответния чужд език.

  • ІІ профилиращ предмет:ІІ чужд език – руски език. Изучаването се въвежда от ІХ до ХІІ клас по 4 часа седмично.
  • ІІІ профилиращ предмет : български език и литература – от Х до ХІІ клас.
  • ІV профилиращ предмет : история – от ХІ до ХІІ клас.

На учениците се дава възможност от ІХ клас да изберат изучаването на още един чужд език / като ІІІ чужд език /.

    Профил „Испански език”- от 1999 година гимназията е включена в споразумението за билингвално обучение между Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания и Министерството на образовнието и науката на Република България, според което нашите ученици получават и испанска диплома за средно образование. Обучението се осъществява от висококвалифицирани, испански и български учители, и се ползват нови, модерни и качествени учебници, издадени в Испания. Още по време на престоя си в гимназията, учениците успешно се представят на изпитите DELE и получават международен сертификат. Всяка година се провеждат национални и международни конкурси на испански език, театър на испански език. За своето отлично обучение по испански език учениците получават стипендии от Испанското правителство в размер на 600 евро. Ежегодно се осъществяват и образователни пътувания до Испания, с любезното съдействие на Община Мадрид.

    Профил „Италиански език” – от 2006 година гимназията е включена в Споразумението, подписано от България и Италия в областта на образованието.На основата на българската диплома посолството на Италия ще издава на учениците ни официален документ, осигуряващ достъп до италианските висши училища, при условията валидни за италианските студенти с освобождаване от изпит по италиански език. Всяка учебна година гимназията получава дарения от учебници, художествена литература, помагала от правителството на Италия, а на учениците се осигуряват и стипендии за летни курсове в Италия. Организират се и езикови практики до Италия.

    Профил „Английски език” – обучението се осъществява по нови и модерни учебници, издадени в Англия. В обучението са застъпени и различни нива от системите на Кембридж, което дава възможност на учениците да се явяват на изпити за придобиване на Кембридж сертификати. С лекота учениците ни покриват и международно признатите изпити за владеене на английски език TOEFL , SAT І, SAT ІІ. Гимназията активно работи с фондация Фулбрайт за обмен на учители. Благодарение на любезното съдействие на английската фондация SOL /за страни от Източна Европа/, нашите ученици имат възможност да участват в летни езикови курсове или езикова практика в Англия.

    Профил „Немски език” – От септември 2010г. ЕГ „Иван Вазов“се присъедини към семейството от 24 училища в България, които имат уникалната възможност да работят за подготовката за Немска езикова диплома- сертификат без давност, който е доказателство за владеенето на немски език на ниво В2/С1 по Общата европейска рамка. От тогава в училището  работи и преподавател от ФР Германия, който е и главен координатор и консултант за немски език за Южна България. Пак от 2010г. ЕГ „Иван Вазов“ е център за семинари и обучение на преподаватели по немски език. Обособен е немски център, състоящ се от 2 семинарни зали, две класни стаи, библиотека и учителска стая, всички модерно обзаведени и оборудвани с най- нова техника. Като училище с Немска езикова диплома ЕГ „Иван Вазов“ е едно от 700-те PASCH- училища по целия свят, т.е. училище- партньор на бъдещето. Образователните пътувания  до немско- езични страни са традиция в края на всяка учебна година. Чрез различни вътрешно- училищни мероприятия се поддържа немския дух, който мотивира учениците за по- високи резултати при изучаването на немския език.

    Профил „Френски език” – в обучението по френски език са въведени нови, съвременни френски системи за обучение. Благодарение на това, учениците ни покриват с лекота нивата на изпита DELF и получават международно признати сертификати. Активно се работи с Френския Културен Институт – София, Алианс Франсез – Пловдив. През 1999-2003 година се работи по проект – „ Je parle francais et toi ?” за побратимявате между български, френски, ирландски и сенегалски ученици, под патронажа на две асоциации A . F . A . L . и A . D . I . F . L . O . R .

Вече десет години по договореност с Държавния институт по руски език “Пушкин”- гр.Москва в гимназията се провеждат изпити за получаване на международни сертификати за владеене на руски език – “Прагово равнище” и “Руски език за делово общуване”. Гимназията е включена в Националната мрежа от училища – бази за обучението по руски език в България. Въпреки че, руски език се изучава като втори, успехите на нашите ученици на национални, международни олимпиади и конкурси са много големи. На традиционно провеждащият се в Москва фестивал на руския език, между български, руски и френски ученици, възпитаниците на гимназията са абсолютни шампиони. Години наред наши ученици са в ядрото на националния отбор по руски език, представляващ страната ни на Международния фестивал в Москва.

ДИПЛОМИ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Езикова гимназия “Иван Вазов” е горда с това, че почти всичките й, над 7300, възпитаници са част от интелектуалния елит на България, Почти 100% след завършването на средното си образование продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина. Благодарение на солидната си подготовка по чужди езици и всички общообразователни дисциплини, нашите зрелостници получават стипендии от университети в САЩ, Испания, Италия, Германия, Холандия, Великобритания, Франция, Русия.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, от които двама са доктори на науките, а 30 са с придобита квалификационна степен. Много от преподавателите ни специализират в учебни заведения в чужбина.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

С облик на съвременен езиков комплекс гимназията притежава функционална централна сграда, с добре поддържани класни стаи, три компютърни зали,мултимедиен център, физкултурен салон, фитнес зала, спортни площадки и прекрасен парк за отдих, създаван и поддържан повече от тридесет и пет години от учениците ни.

ИЗВЪНКЛАСНА РАБОТА

Учениците имат възможност да развиват творческите си заложби в разнообразни извънкласни форми и секции – вокална група, изобразително изкуство, клуб „Дебати”.

Многобройни са спортните отличия на гимназията, завоювани от отборите ни по футбол, волейбол, баскетбол, шахмат, картинг заедно с вдъхновяващата подкрепа на прекрасните ни мажоретки. Наши възпитаници са републикански, балкански, европейски и световни шампиони по академично гребане, ски алпийски дисциплини, спортна аеробика, тенис на маса, спортни танци, карате и други.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

Библиотеката предлага на многобройните си читатели разнообразни енциклопедии, речници, помагала, както и художествена литература в библиотечен фонд от 11000 тома, като над 3500 тома е литературата по чуждите езици, които се изучават в гимназията.

ОБЩЕЖИТИЕ

Към гимназията има и общежитие, в което са настанени учениците, живеещи извън Пловдив.

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Равностойни партньори в учебно-възпитателния процес в гимназията са учениците, които изграждат своите лидерски умения, уменията си да работят в екип в Ученическия парламент. Всички изяви, тържества се организират с помощта и подкрепата на Ученическия парламент. Традиционно се провежда и Ден на ученическото самоуправление.

Опирайки се на традициите си, горда с впечатляващите си успехи, Езикова гимназия „Иван Вазов”- Пловдив смело отправя поглед към бъдещето. Защото нашият девиз е:

        „ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ…”