Библиотеката в ЕГ „Иван Вазов“  –  Пловдив е изцяло обновена. Библиотечният  фонд /10 500 тома / е обогатен с нова съвременна литература. Потребителите могат да намерят текстове, изучавани в часовете по литература, енциклопедии и справочници от всички отрасли на знанието. На разположение на ученици и учители е учебна, учебно-помощна и художествена литература на всички езици, изучавани в гимназията – английски, испански, немски, италиански, френски, руски. Организирането и провеждането на разнообразни библиотечни инициативи и дейности – буккросинг,  филмови адаптации на литературни творби, мултимедийни презентации, дискусии и беседи, тематични витрини и изложбени кътове, срещи с писатели и др. осмисля свободното време на учениците, развива тяхното въображение и креативност. В училищната библиотека  всеки може да прекара времето си полезно и приятно.

« 1 на 2 »