Библиотеката в ЕГ „Иван Вазов“  –  Пловдив е изцяло обновена. Библиотечният  фонд /10 500 тома / е обогатен с нова съвременна литература. Потребителите могат да намерят текстове, изучавани в часовете по литература, енциклопедии и справочници от всички отрасли на знанието. На разположение на ученици и учители е учебна, учебно-помощна и художествена литература на всички езици, изучавани в гимназията – английски, испански, немски, италиански, френски, руски. Организирането и провеждането на разнообразни библиотечни инициативи и дейности – буккросинг,  филмови адаптации на литературни творби, мултимедийни презентации, дискусии и беседи, тематични витрини и изложбени кътове, срещи с писатели и др. осмисля свободното време на учениците, развива тяхното въображение и креативност. В училищната библиотека  всеки може да прекара времето си полезно и приятно.

Училищната библиотека и Covid – 19

В ситуация на COVID-19 дейността на училищната библиотека продължава, спазвайки стриктно задължителните противоепидемични мерки.

Всички провеждани през годините инициативи /срещи с писатели, поети, издатели; филмови адаптации на литературни творби; тематични мероприятия и редица библиотечни събития/ са насочвани към разчупване на рутината във възприемането на книгите и надграждане на досегашните добри практики в гимназията, свързани с популяризиране на четенето. Новите рубрики: „Виртуални разходки“; „Онлайн събития“; „Литературен календар“повишават интереса към книгите и превръщат четенето от индивидуален акт във форма на споделяне. През 2021г. тематичната рубрика „Сред книгите“ е посветена на 1340г. от създаването на българската държава. Чрез търсене и извличане на информация от различни електронни ресурси учениците имат достъп до литературни произведения, изучавани в училище и могат да участват активно в отбелязване на редица значими дати, исторически събития, кръгли годишнини на български и чужди автори.

« 1 на 2 »