• DIPLOMA A1/ A1 ESCOLAR 115 лв.
  • DIPLOMA A2: 120 лв.
  • DIPLOMA В1/ A2-В1 ESCOLAR: 140 лв.
  • DIPLOMA В2: 195 лв.
  • DIPLOMA C1: 205 лв.
  • DIPLOMA С2 (superior): 230 лв.
  • необходими документи за кандидатстване: копие на л.к., електронно попълнен формуляр, копие за извършен банков превод. Изпращат се сканирани (в PDF формат) на имейл n.koeva@egiv-plovdiv.bg
  • лице за контакт при възникнали затруднения Нели Коева-Генкова 
  • сметка за заплащане на таксата за допускане до изпит: 

           ЕГ”Иван Вазов”, IBAN-BG58IORT73753302009103 , BIC-IORTBGSF Инвестбанк АД

          Основание: такса за изпит ДЕЛЕ


          НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ “ИВАН ВАЗОВ”:  Съгласно споразумение между министерството на образованието на Кралство Испания, Институт “Сервантес” и министерство на образованието на Република България за сесията през май месец, ползвате специална отстъпка от 50% от стойността на таксата за нивото, за което желаете да се явите, например, ако се явявате за ниво В2 внасяте 97,50 лв.