БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА
Kлон ПЛОВДИВ
Банкова сметка 1060642813
Банков код 92079240
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ЕГ“Иван Вазов“ – Пловдив

Молба за приемането в училищното настоятелство, може да изтеглите от тук!