График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2023/2024 г.

Дата Начален час Олимпиада
14.01.2024 г. 9.00 часа Български език и литература
09.12.2023 г. 9.00 часа Математика
до 15.12.2023 г.   Информационни технологии
07.01.2024 г. 9.00 часа Физика
07.01.2024 г. 9.00 часа Химия и ООС
27.01.2024 г. 9.00 часа Биология и ЗО
до 13.01.2024 г.   Астрономия
06.01.2024 г. 9.00 часа Руски език
07.01.2024 г. 9.00 часа География и икономика
07.01.2024 г. 9.00 часа История и цивилизации
13.01.2024 г. 9.00 часа Английски език
20.01.2024 г. 9.00 часа Испански език
13.01.2024 г. 9.00 часа Немски език
20.01.2024 г. 9.00 часа Френски език
21.01.2024 г. 9.00 часа Италиански език
19.01.2024 г. 9.00 часа Философия
до 01.03.2024 г   Гражданско образование

Резултати от общинския кръг на ученическите олимпиади за учебната 2023/2024 г.

Необходими документи:

Декларация за информираност и съгласие на родител

Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст)

Декларация за безпристрастност и поверителност