Резултати от общинския кръг на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 г.

Дата Начален час Олимпиада
23.01.2021 г. 9.00 часа Български език и литература
24.01.2021 г. 9.00 часа Математика
09.01.2021 г. 12.30 часа Информационни технологии
05.02.2021 г. 14.00 часа Физика
29.01.2021 г. 14.00 часа Химия и ООС
06.02.2021 г. 14.00 часа Биология и ЗО
29.01.2021 г.   Астрономия
22.01.2021 г. 14.00 часа Руски език
05.02.2021 г. 14.00 часа География и икономика
20.01.2021 г. 14.00 часа История и цивилизации
21.01.2021 г. 14.00 часа Английски език
30.01.2021 г. 9.00 часа Испански език
31.01.2021 г. 9.00 часа Немски език
30.01.2021 г. 9.00 часа Френски език
31.01.2021 г. 9.00 часа Италиански език
10.01.2021 г. 9.00 часа Философия
27.02.2021 г. 9.00 часа Гражданско образование

Необходими документи:

Декларация за информираност и съгласие

Декларация за безпристрастност и поверителност