Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език 2021-2022 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език 2021-2022 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по италиански език 2021-2022 г.