ПРОТОКОЛ № 1
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 2020 г.
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Имена на ученика Училище Населено място Област Общ брой точки
Анна-Лаура Анджей Новак ОУ „Алеко Константинов“ Пловдив  Пловдив 53
Лилия Пламенова Цветанова ОУ „Алеко Константинов“ Пловдив Пловдив 32

 

ПРОТОКОЛ № 2
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ
НЕ ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ  ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА
ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК  2020 г.
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

Фиктивен номер    Имена на ученика Училище Населено място
двуцифрен код на учебния предмет двуцифрен код на областта двуцифрен код на класа трицифрен код на ученика Общ брой точки
0 7 2 8 0 4 0 0 4 35 Кристина Атанасова Атанасова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 4 0 0 3 31 Станислава Стоянова Димитрова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 8 48 Кристиян Яворов Атанасов ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 0 5 46 Мария Радева Банялиева ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 3 0 46 Маргарита Боянова Стойкова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 1 44 Христо Стефанов Манолов ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 3 43 Есра Юксел Мехмед ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 5 43 Мариела Иванова Кънева ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 1 42 Петек Айхан Кадирова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 3 3 42 Пламена Димитрова Динчева ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 0 6 40 Селин Айхан Сюлейман Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 3 2 40 Стефани Димитрова Хаджиниколова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 0 39 Десислава Йорданова Костова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 0 8 38 Вероника Георгиева Качакова Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 6 38 Стоян Иванов Врагов ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 5 37 Петя Красимирова Турникова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 7 37 Даниела Борисова Кузмова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 9 37 Дария Денева Денева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 3 36 Мария Антонова Ангелова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 4 36 Преслава Георгиева Каличкова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 9 35 Яна Нонкова Христева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 3 1 35 Бояна Кирилова Христова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 2 34 Антония Тонева Караманова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 0 7 32 Катя Димчева Темелкова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 7 31 Ирина Георгиева Карастоянова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 2 2 29 Петър Петров Йорданов ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 0 9 28 Илияна Иванова Паракосова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 6 28 Нели Милкова Кичукова Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 8 28 Айше Мехмедова Изетова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай
0 7 2 8 0 5 0 1 4 26 Гергана Володиева Вълчева Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 5 0 1 0 20 Елемира Тодорова Тодорова Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 5 8 50 Ивайло Благовест Лепоев ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 5 0 49 Никол Мерабова Хачапуридзе ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 5 5 47 Елизавета Николаева Атанасова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 5 3 45 Елина Боянова Батинкова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай
0 7 2 8 0 6 0 4 7 44 Диана Иванова Неделчева ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 5 1 41 Станимира Асенова Кисова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай
0 7 2 8 0 6 0 4 4 40 Иванка Димитрова Чавдарова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 4 6   РЕ 1001    
0 7 2 8 0 6 0 5 6 39 Георги Атанасова Георгиев ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 4 8 37 Румяна Данчева Палазова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай
0 7 2 8 0 6 0 5 9 36 Елина Илиева Божкова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 3 8 35 Яна Стоянова Пашкулова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 4 1 34 Полина Панева Христова Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 4 3 31 Илиян Костадинов Янчев Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 4 5   1012    
0 7 2 8 0 6 0 5 2 31 Христина Николаева Николова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай
0 7 2 8 0 6 0 5 4 31 Надежда Людмилова Стефанова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 6 0 31 Ива Маринова Цветанова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 4 0 30 Йорданка Николова Николова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 3 6 28 Ванеса Любомирова Шопова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 4 2 28 Дарина Маринова Алибейска Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 3 7 26 Павлина Кирилова Еленска ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 3 5 25 Ралица Йорданова Кокалова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 3 9 25 Диана Асен Кръстева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 6 0 5 7 24 Елица Юлианова Йончева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 4 66 Ана Георгиева Атанасова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 7 4 66 Генадий Мирославов Иванов ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 8 2 63 Теодора Здравкова Дечева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 7 9 62 Диляна Красимирова Коева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 5 61 Александър Петров Карамитов ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 1 59 Илина Запрянова Терзиева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 7 57 Йордан Иванов Тошев ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 8 0 57 Дарина Петрова Тодорова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 7 5 53 Лиляна Делян Караславова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай
0 7 2 8 0 7 0 7 7 52 Анна Атанасова Дешкова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 7 6 51 Виктория Златкова Симидова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 2 50 Велислава Диянова Славова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 8 4 50 Ванеса Иванова Ерева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 9 49 Йована Недялкова Везирова МГ „Акад. Кирил Попов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 7 8 49 Юлия Николаева Вързилова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 8 3 49 Мила Йосифова Петкова  ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 8 47 Ивелина Атанасова Петкова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 7 1 45 Анелия Димитрова Калоферова Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 6 3 44 Ина Петрова Даракчиева ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 7 0 7 0 39 Вяра Колева Андреева Национална търговска гимназия Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 9 5 66 Лиа Георгиос Лазариди ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 8 6 63 Валерия Едуардовна Посевина ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 9 6 60 Ирина Траянова Горанова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 9 0 53 Виктория Цветанова Спасова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 9 1 53 Християна Ангелова Христова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 8 7 50 Кристина Росенова Христозова СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай
0 7 2 8 0 8 0 9 2 50 Цветелина Георгиева Златанова ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 8 9 48 Валентин Мариус Петров ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 9 4 44 Теадора Тошева Пашова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 8 8 39 Димитър Георгиев Кралев ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 9 7 37 Цветан Василев Тодоров ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 
0 7 2 8 0 8 0 9 3   ЕГИВ – 07    
0 7 2 8 0 8 0 8 5 21 Боряна Бориславова Стоянова ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив