Уважаеми ученици,

Заявленията за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас се подават от 15.02.2023 г. до 17.02.2023 г. лично /в оригинал/ в канцеларията на гимназията.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

Анализ на резултатите от НВО Х клас 2022/2023 г.