Съобщение

Уважаеми родители и ученици,   Съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 12.04.2021 до 23.04.2021 г. се