РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

ДАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ  


след I-во класиране 
12, 15 и 16 юли 2019 г. – от 8.30 до 18.00 часа 

 

след IIро класиране 
 19 юли 2019 г.– от 8.30 до 18.00 часа 

22  юли 2019 г. – от 8.30 до 17.00 часа

 

след IIIто класиране 

31 юли 2019 г. – от 9.00 до 14.00 часа 

 

Задължителни документи, необходими за записване: 
1. Заявление до директора /образец, получава се на място/; 
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование; 


Моля, носете и следните медицински документи: 
1. Пълен имунизационен статус от раждането на детето до 2019г. /ксерокопие от имунизационния паспорт – всички имунизации от раждането до момента /включително/. 
2.Профилактичен преглед от личния лекар за учебната 2019/2020г. /не медицинско свидетелство/. 

  За учебната 2019/2020 година ще бъдат приети в VIII подготвителен клас 232 ученици, след завършен VII клас, в профилирани паралелки с интензивно изучаване на следните чужди езици ( по избор):

• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ИСПАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• НЕМСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ФРЕНСКИ ЕЗИК- 1 паралелка

( 50% момичета, 50% момчета)

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
• Български език и литература
• Математика

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
• Български език и литература
• Математика

ВАЖНО!!! Резултатите от изпитите и от класиранията може да намерите тук!

В Езикова гимназия „Иван Вазов” се организира 5 годишен курс на обучение- от VIII (подготвителен) до ХII клас.

• Първи профилиращ чужд език – испански, италиански, английски, френски и немски.
• Вторият профилиращ предмет е руски език.

ОСИГУРЯВАТ СЕ:
• Интензивно изучаване на избрания чужд език – испански, италиански, английски, немски и френски
• Възможности за развитие на творческите способности в разнообразни извънкласни форми – ателиета и клубове.
• Традиционно високо ниво на преподаване, съобразено със съвременните изисквания, осигуряващо отлична подготовка по всички общообразователни предмети.
• Възможности за подготовка и получаване на:
1. Немска езикова диплома
2. Италианска езикова диплома
3. Руска езикова диплома
4. Сертификат за владеене на испански език DELE