eTwinning  в  ЕГ Иван Вазов

 

еTwinning присъства в живота и дейностите на ЕГ „Иван Вазов“  почти от самото му създаване през 2005. През есента на 2007 г стартира първият проект, под ръководството на г-жа Мая Кюлевчиева и оттогава до настоящият момент eTwinning проектите са неотменна част от процеса на учене и преподаване.

Защо? На този в

ъпрос отговаря г-жа Мая Кюлевчиева, преподавател по английски език и eTwinning посланик

При реализирането на почти всички проекти освен конкретните участници, винаги съм успявала да въвлека в процесите на изработване на една или друга дейност, и останалите ученици от класовете, чрез обсъждания на идеите или резултатите от дейности, чрез анкети и мнения. Всеки елемент от проектите, по някакъв начин свързан с учебните програми, е бил вплитан в работата в часовете по английски език, повишавайки по този начин знанията на учениците и придавайки различен поглед на проблемите.  Всяка година проектите са били представяни като цялостен продукт пред класовете.

Конкретните теми определено са допринесли до повишаване на знанията на учениците, участници в проектите, а фактът, че темите обхващат различни области на знанията и живота, означава, че е осъществена и междупредметна връзка – история, география, спорт, социални дейности, литература, математика,  биология. Чрез участието си в тези проекти, учениците са развили и множество ключови компетенции – повишаване на уменията си за комуникиране на чужд език, умение за работа в екип, повишаване на знания и умения по ИКТ чрез използване на множество нови инструменти за осъществяване на проектни дейности.

За добрата реализация на проектите, през годините и до момента, са ни присъдени общо 24 награди: 14 Национални Знака за качество,  8 Европейски знака за качество (на наградени с Национален знак за качество през тази година (2020) тепърва ще се присъждат Европейски знаци за качество); една Първа награда за проект, посветен на темата на годината – Културно наследство, на българските  Национални награди на eTwinning;  една награда – Проект на годината, присъден от българските  Национални награди на eTwinning.

Заради всички тези постижения, през 2018 училището беше наградено със знак eTwinning  училище, което е висока награда не само заради иновативността, проявена чрез изработените проекти, но и заради политиката на осигуряване на възможности за работа на учениците по различен начин, в безопасна интернет среда.

Надявам се още колеги да разберат ползата от работата по проекти в най-голямата училищна общност на 34 европейски страни и страните на eTwinning Plus – Тунис, Украйна, Молдова, Азърбейджан, Грузия, Армения, Йордания, Ливан. Числата говорят сами: 840 572 регистрирани учители, 211 435 регистрирани училища, 110 898 изработени проекти. Светът на eTwinning е достъпен в платформата   eTwinning.net на 28 езика. Проектите обхващат абсолютно всички учебни дисциплини и могат да бъдат изпълнявани от ученици от 4 до 19 годишна възраст. Към това трябва задължително да се добави и фактът, че в последните 5 години eTwinning се превърна в образователна институция, истинска академия за учители, които получават безплатно възможност за повишаване на квалификацията си чрез многобройните присъствени и онлайн курсове, семинари, работилници, конференции.

eTwinning членовете участват активно в реализирането на дейности в гимназията като отбелязване на Европейския ден на езиците, честванията на 9 май, който е и Ден на eTwinning, отбелязване на Деня на Правата на детето, Денят за безопасен интернет. За последния, ежегодно се издават информационни табла с полезни съвети за безопасно ползване на мрежата и предпазване на личните данни.

eTwinning придоби съществена роля и в работата по Еразъм+ проекти през изтичащия програмен период (2014 – 2020), след като в предишния, Учене през целия живот (2007 – 2013) беше съпътстваща и подкрепяща програма. Вече се знае, че през следващия програмен период, 2021 – 2027, ще се увеличи значението му и ще заеме още по-сериозна част в проектите.

 

Име на проекта

Награден с:

С партньори от:

година

Брой участници

от ЕГ „Иван Вазов“

                                        Проекти с участието на Мая Кюлевчиева

 Similar and different traditions in Bulgarian and Polish cultures

 

 

Полша

 

 

2007-2008;         

 

 

5

 

 

 European Schools Photo Gallery

 

 

Гърция, Полша, Румъния, Литва, Чехия, Италия, Франция, Испания, Португалия

 

2007-2008;

 

11

 

 Champions start from school

 

 

Гърция

 

2008-2009;

 

6

 Hello eTwin friends! Let’s play together old games!

 

 

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

 

Гърция

 

2009-2010;

 

12

 By our busses around the civilizations

 

 

Гърция, Великобритания, Турция, Словакия, Кипър, Полша, Финландия, Исландия

 

2010-2011

6

 International Youth eMagazine

 

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

 

Франция, Полша, Испания, Гърция, Великобритания

2010-2011

14

 Great people of our nations 

 

 

Португалия, Румъния, Италия, Полша, Франция

 

2011-2012

10

 Finding flatmates for a four week English course in a European city

-Национален знак за качество

 

 

Франция, Испания, Румъния, Полша, Турция, Германия

 

 

2011-2012

7

 Multicooltural Webzine/blog

 

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

 

Италия, Хърватия, Полша

2012-2013

10

 Time for celebration

 

 

Испания, Полша, Турция

 

2013-2014

15

 Food globalization – EXPO 2015

 

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

 

Италия, Полша, Гърция

2014-2015

6

A proverb a day keeps the boredom away

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

 

Италия, Полша, Гърция, Франция

2015-2016

30

CLICK – Creative Learning in a computer kingdom

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

 

Италия, Полша, Гърция, Чехия

2016-2017

28

Art, English and …mannequin challenge

-Национален знак за качество

-Първа награда – проект, посветен на темата за 2018 – Културно наследство

 

Гърция, Испания, Италия, Полша, Румъния, Турция, Украйна

2017-2018

28

When two cities mean Europe

-Национален знак за качество

 

Италия

2017-

2019

27

C for children, R for Rights

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

– Проект на годината

 

Турция, Полша, Франция, Грузия, Испания

2018-2019

26

Different languages, new and old friends

 

Великобритания, Грузия, Гърция, Полша, Италия, Португалия,Испания, Молдова, Румъния, Литва, Словения, Турция, Украйна, Събия, Словакия

 

2018-2019

26

Ecofashion for eTwinners

-Национален знак за качество

-Европейски знак за качество

 

Италия, Франция, Северна Македония

2018-2019

28

Erasmus+ KA2 UNESCO Materials

-Национален знак за качество

 

Великобритания, Германия, Франция, Нидерландия

 

2017-

2019

16

Are we so different

-Национален знак за качество

 

Белгия, Турция, Гърция, Испания, Италия, Хърватска, Украйна, Румъния, Норвегия, Грузия, Франция,

 

2019-2020

28

smART Democracy:

-Национален знак за качество

 

Испания, Италия, Гърция, Латвия, Турция, България

 

2019-2020

27

Can you speak my language?

 

Полша, Испания, Гърция, Турция

 

2020-2021

27

 

 

 

 

 

 

                                                      Проекти с участието на Анелия Митева

Safety of children on the streets, enforcing traffic regulations worldwide

 

 

Албания, Италия, Люксембург, Турция, Армения, Латвия, Португалия, Гърция, Ирландия, Исландия, Румъния

2015-2016

 

Човекът и времето (автор)

 

Италия, Франция, Словакия

2017-2018

 

 

Erasmus+ KA2 UNESCO Materials

 

Великобритания, Германия, Франция, Нидерландия

 

2017-

2019

16

smART Democracy:

 

Испания, Италия, Гърция, Латвия, Турция, България

 

2019-2020

3

 

 

 

 

 

                                                          Проекти с участието на Гергана Стефанова

Le monde des cyber lyceens

 

 

Румъния, Испания, Молдова, Гърция, Италия

2020-2021