Уважаеми ученици,

тук ще намерите част от документите, които ви се налага да попълвaте по време на учебната година в готов вариант. 

Заявление за учениците от VІІІ клас за избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и часове за спортни дейности през следващата учебна година

Заявление за учениците от ІХ клас за избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и часове за спортни дейности през следващата учебна година

Заявление за учениците от Х клас за III-ти профилиращ предмет, избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и часове за спортни дейности през следващата учебна година

Заявление за учениците от ХI клас за избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и часове за спортни дейности през следващата учебна година

Заявление за издаване на академична справка

Заявление за отсъствия по уважителни причини

Заявка за издаване на удостоверение за БДЖ и градски транспорт

Заявка за издаване на удостоверение на ученик в дневна форма на обучение

Заявка за заемане на книги или учебна литература от училищната библиотека

Заявка за издаване на удостоверение за шофьорски курсове