Уважаеми ученици,

тук ще намерите част от документите, които ви се налага да попълвaте по време на учебната година в готов вариант. 

Заявление за издаване на академична справка

Заявка за издаване на удостоверение за БДЖ и градски транспорт

Заявка за издаване на удостоверение на ученик в дневна форма на обучение

Заявка за заемане на книги или учебна литература от училищната библиотека

Заявка за издаване на удостоверение за шофьорски курсове

Заявление за учениците от VІІІ клас за избираеми учебни часове в ІХ клас

Заявление за учениците от VІІІ клас за факултативни часове в ІХ клас

Заявление за учениците от IX клас за избираеми учебни часове в Х клас

Заявление за учениците от ІХ клас за факултативни часове в Х клас

Заявление за учениците от Х клас за III-ти профилиращ предмет и ИУЧ в ХI клас

Заявление за учениците от Х клас за факултативни часове в ХI клас

Заявление за учениците от ХІ клас за ЗИП в ХІІ клас

Заявление за учениците от ХІ клас за свободно избираема подготовка

Заявление за допълнителен час за спортни дейности