Уважаеми ученици,

тук ще намерите част от документите, които ви се налага да попълвaте по време на учебната година в готов вариант. 

Заявление за учениците от VІІІ клас за избираеми учебни часове в ІХ клас

Заявление за учениците от VІІІ клас за факултативни часове в ІХ клас

Заявление за учениците от IX клас за избираеми учебни часове в Х клас

Заявление за учениците от ІХ клас за факултативни часове в Х клас

Заявление за учениците от Х клас за III-ти профилиращ предмет и ИУЧ в ХI клас

Заявление за учениците от Х клас за факултативни часове в ХI клас

Заявление за учениците от ХІ клас за ЗИП в ХІІ клас

Заявление за учениците от ХІ клас за свободно избираема подготовка

Заявление за допълнителен час за спортни дейности