Уважаеми ученици,

тук ще немерите част от документите, които ви се налага да попълвaте по време на учебната година в готов вариант. 

Заявление за учениците от VІІІ клас за избираеми учебни часове в ІХ клас

Заявление за учениците от VІІІ клас за факултативни часове в ІХ клас

Заявление за учениците от IX клас за избираеми учебни часове в Х клас

Изберете бланка в зависимост от паралелката, в която сте:

– Заявление за учениците от IX /а, б, в, г, д, е, ж/ клас за факултативни часове в Х клас

– Заявление за учениците от IX /з, и/ клас за факултативни часове в Х клас

Заявление за учениците от ІХ, Х, ХІ клас за свободно избираема подготовка

Заявление за учениците от ХІ клас за ЗИП в ХІІ клас

Заявление за допълнителен час за спортни дейности