Конкурсът продължава!

Днес имаме удоволствието да ви представим докосващата поезията на Симеон Марков от IXж клас. Визуалното й оформление също е негово