Заповед за носенето на защитни предпазни средства за лице на територията на училището

Заповед за носенето на предпазни средства по време на провеждането на Национално многоезично състезание

Заповед за отлагане на всички мероприятия, свързани с организираното извеждане на ученици от училище

Заповед за допълнение на План на противоепидемичните дейности в условията на Covid 19

План на противоепидемичните дейности в условията на COVID-19

План за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19