План на противоепидемичните дейности в условията на COVID-19

План за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19