Формите на обучение в училището за учебната 2020/2021г. 

 

График за провеждане на редовна сесия за ученици на самостоятелна форма на обучение – месец МАРТ 2021г.

Учебен предмет

Дата и начален час

Български език и литература ЗП

 

8.03.2021

Начало – 11.30 часа

Испански език ЗП

 

10.03.2021

Писмен изпит – 11.30 часа

Устен – след приключване на писмения изпит

Математика ЗП

 

12.03.2021

Начало – 11.30 часа