Формите на обучение в училището за учебната 2020/2021г. 

 

График за провеждане на редовна сесия за ученици на самостоятелна форма на обучение – месец ЮНИ 2021г.

 

Учебен предмет

Дата и начален час

Власт и институции /История и цивилизации-профилирана подготовка/

02.06.2021 г.

Начало – 8:00 часа

Непознатата история /История и цивилизации-профилирана подготовка/

02.06.2021 г.

Начало – 11:30 часа

Руски език  ООП

03.06.2021 г.

Начало – 8:00 часа

Устен изпит – след приключване на писмения

Математика  ООП

07.06.2021 г.

Начало – 8:00 часа

Физическо възпитание и спорт  ООП

07.06.2021 г.

Начало – 10:30 часа

Европа, Азия и България /География и икономика- профилирана подготовка/

08.06.2021 г.

Начало – 8:00 часа

Човек-общество-природа /География и икономика- профилирана подготовка/

08.06.2021 г.

Начало – 11:30 часа

Устно общуване /Руски език- профилирана подготовка/

08.06.2021 г.

Начало – 8:00 часа

Устен изпит – след приключване на писмения

Геополитическа и обществена култура /География и икономика- профилирана подготовка/

09.06.2021 г.

Начало – 8:00 часа

Съвременно икономическо развитие /География и икономика- профилирана подготовка/

09.06.2021 г.

Начало – 11:30 часа

Устно общуване /Испански език- профилирана подготовка/

10.06.2021

Писмен изпит – 8:00 часа

Устен изпит – 14:30 часа

Писмено общуване / Испански език- профилирана подготовка/

10.06.2021

Писмен изпит – 11:30 часа

Устен изпит – 15:00 часа

Писмено общуване /Руски език- профилирана подготовка/

11.06.2021

Писмен изпит – 8:00 часа

Устен изпит – след приключване на писмения

Езикът чрез литературата / Испански език- профилирана подготовка/

11.06.2021

Писмен изпит – 8:00 часа

Устен изпит – 14:30 часа

Култура и междукултурно общуване / Испански език- профилирана подготовка/

11.06.2021

Писмен изпит – 11:30 часа

Устен изпит – 15:00 часа

Български език и литература  ООП

 

14.06.2021 г.

Начало – 8:00 часа

Български език и литература  РП

14.06.2021 г.

Начало – 11:30 часа

Испански език  ООП

 

15.06.2021

Писмен изпит – 8:00 часа

Устен изпит – 14:30 часа

Работа върху автентични текстове- художествени, публицистични, научнопопулярни, специализирани и др. / Испански език- профилирана подготовка/

15.06.2021

Писмен изпит – 11:30 часа

Устен изпит – 15:00 часа

Работа върху рускоезични текстове-  публицистични, художествени, научнопопулярни и други /Руски език- профилирана подготовка/

15.06.2021

Писмен изпит – 8:00 часа

Устен изпит – след приключване на писмения