Формите на обучение в училището за учебната 2022/2023 г. 

 

График на изпитите за учебната 2022/2023 г.

януарска сесия

Учебен предмет

Дата и начален час

Кабинет

Български език и литература (ООП)

16.01.2023 г.

Начало – 13:00 часа

17

Български език и литература (разширена подготовка)

 

20.01.2023 г.

Начало – 13:00 часа

17

Математика (ООП)

 

25.01.2023 г.

Начало – 13:45 часа

17

География и икономика (профилирана подготовка)

 

31.01.2023 г.

Начало – 13:45 часа

17