Формите на обучение в училището за учебната 2023/2024 г. 

 

График на изпитите за учебната 2023/2024 г.

сесия юли

Учебен предмет/модул

Дата и начален час

Кабинет

Философия X клас

 

01.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Гражданско образование XI клас

 

01.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Математика (ООП) X клас

 

02.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Математика (ООП) XI клас

 

02.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Музика Х клас

 

03.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Физическо възпитание и спорт Х клас

 

03.07.2024 г.

Начало – 12:30 часа

 

Математика (ИУЧ) X клас

 

04.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Немски език(профилирана подготовка) ХI клас

 

05.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

Устните изпити- след приключване на писмените

8

Изобразително изкуство Х клас

 

05.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Английски език (ООП) Х клас

 

08.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

Устен изпит- след приключване на писмения

8

Руски език (ООП) X клас

 

09.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

Устен изпит- след приключване на писмения

8

История и цивилизации (ООП) Х клас

 

10.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

География и икономика (ООП) Х клас

 

11.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8

Информационни технологии Х клас

 

12.07.2024 г.

Начало – 9:00 часа

8