Формите на обучение в училището за учебната 2022/2023 г. 

 

График на изпитите за учебната 2022/2023 г.

юнска сесия

Учебен предмет

Дата и начален час

Кабинет

Български език и литература (ООП)

19.06.2023 г.

Начало – 13:30 часа

STEM център

Английски език (ООП)

 

20.06.2023 г.

Начало – 13:30 часа

Устен изпит- след приключване на писмения

STEM център

Английски език (разширена подготовка)

 

21.06.2023 г.

Начало – 13:30 часа

Устен изпит- след приключване на писмения

STEM център

Математика (ООП)

 

29.06.2023 г.

Начало – 13:30 часа

STEM център

Информационни технологии (ООП)

 

23.06.2023 г.

Начало – 13:30 часа

Практически изпит- след приключване на писмения

STEM център

Физическо възпитание и спорт (ООП)

 

26.06.2023 г.

Начало – 10:00 часа

STEM център

Философия (ООП)

 

27.06.2023 г.

Начало – 13:30 часа

STEM център

 

януарска сесия

Учебен предмет

Дата и начален час

Кабинет

Български език и литература (ООП)

16.01.2023 г.

Начало – 13:00 часа

17

Български език и литература (разширена подготовка)

 

20.01.2023 г.

Начало – 13:00 часа

17

Математика (ООП)

 

25.01.2023 г.

Начало – 13:45 часа

17

География и икономика (профилирана подготовка)

 

31.01.2023 г.

Начало – 13:45 часа

17