Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование може да изтеглите от тук