Райна Княгиня  /1856-1917/ – 165 г. от рождението
Д-р  Петър Берон /1799-1871/ – българският енциклопедист /222 г. от рождението/
Иван Вазов /1850-1921/ – патриарх на българската литература /100 г. безсмъртие/