Райна Княгиня  /1856-1917/ – 165 г. от рождението
Д-р  Петър Берон /1799-1871/ – българският енциклопедист /222 г. от рождението/