Приложение 1 към Годишния план        

Утвърдил:

Вихра Ерамян

Директор на ЕГ „Иван Вазов“

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

за учебната 2020/2021 г.

 

 

  1. Участия в лекоатлетически състезания:

а /  Крос „3 март”                                                 ученици   8 – 11 клас                  по наредба                   Емилия Божкова

в/  Крос „Свети Никола”                                   ученици   8 – 11 клас                  по наредба

в/  Национална щафета „Рекорд”                       ученици   8 – 11 клас                  по наредба

         2. Първенство по баскетбол:

а/ районно първенство                                       юноши     11 – 12 клас         по наредба                             Цветан Савов

б / градско първенство                                                                                                                                     Емилия Божкова

       3. Първенство по волейбол:

а /  районно  първенство                                   юноши и девойки                              по наредба                  

б / градско    първенство                                   8 – 10, 11 – 12 клас                           XI- XII

в/ участие в етапите на УИ                              8 – 10, 11 – 12 клас                              V- VI                           Г. Чолаков

 г/ турнир в памет на „Тома Пенчев”               юноши 8 – 12 клас                           XI                        

       4. Първенство по тенис на маса:

а /  градско                                                            юноши  8 10 клас

                          по наредба                   Росица Иванова

          5. Първенство по футбол:

а / вътрешно-училищно                                    юноши 8 – 10, 11 – 12 клас                    по наредба                Илко Василев

б / градско първенство                                        юноши 8 – 12 клас                                 XI- II                           Кирил Николов

в/ участие в етапите на УИ                                       юноши 8 – 12 клас                        по наредба

          6. Първенство по шах:

а /  градско    първенство                                               отбор 3+1                                    по наредба                Виктория  Лафчиева

           7. Първенство по хандбал:

а/ градско първенство                                          юноши   8-10  клас                               по наредба                Виктория Лафчиева

б/ областно първенство                                       юноши   11–12 клас 

в/ участие в етапите на УИ

       8. Летен спортен празник                           ученици от ЕГ”Иван Вазов”                   V- VI                  учители по ФВС

 

  1. Европейски ден на спорта                       ученици от  ЕГ”Иван Вазов”                 IX                        учители по ФВС