Свободни места за учебната 2023 / 2024 г.

 

VIII клас

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – няма свободни места;

IX клас 

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – 2 свободни места;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – няма свободни места;

X клас

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – няма свободни места;

XI клас

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – 1 свободно място;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – 3 свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – 2 свободни места;

XII клас

Профил „Чуждоезиков“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, немски език – няма свободни места;