През 2018 г. ЕГ „Иван Вазов“ е избрана за училище посланик на Европейския парламент. Това е проект на европейския парламент за ученици от гимназиите. Основната цел на програмата е да повиши знанията на учениците за работата на ЕП , за парламентарната демокрация, правата на европейските граждани и активното европейско гражданство. Учениците от евроклуба към гимназията станаха посланици на ЕП. Проведоха се много срещи с политици, евродепутати,  председателя на общински съвет Пловдив, с прокурори и младежки лидери. В дискусиите се разискваха актуални въпроси от развитието на ЕС и България. Младшите посланици  участваха в иновативна игра в представителството на ЕП в София, която ги постави в ролята на евродепутати. За времето , в което бяха депутати , учениците трябваше да вземат важни решения и да усетят отговорността към бъдещето на Европа. Младшите посланици участваха в дебати. Те подготвиха специален кът, посветен на европейските избори и представиха пред класовете как работи ЕП, европейската комисия и съвета на ЕС.  Учениците подготвиха и осъществиха незабравим празник , посветен на 9май. 

Дейностите по програмата „Училище посланик на ЕП“ можете да проследите на специално създадения сайт

   https://sites.google.com/d/1OVfhwsSS-PXhuFrwOVYb_16O6gdOrA30/p/1cueEI3iYGaU0bo4RWR645tKPEMNBUR2d/edit