Необходими документи за участие в ученическите олимпиади

през учебната 2022/2023 година

Декларация за информираност и съгласие на родител

Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст)

Декларация за безпристрастност и поверителност