Анализ на резултатите от ДЗИ за учебната 2019/2020 година /виж тук/

Анализ на резултатите от образователния процес за учебната 2019/2020 година /виж тук/