Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Групи през 2020/2021г.

– Испански език – 6 групи за ученици от IX  до XII клас;

– Италиански език – 6 групи за ученици от IX до XII клас;

– Френски език – 1 група за ученици от IX  до XII клас;

– Руски език – 2 групи за ученици от IX  до XII клас;

– Български език и литература – 1 група за ученици от IX  до XII клас.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Проект, осигуряващ провеждането на часове по български език и литература в Драматичен театър – Пловдив за учениците от всички паралелки в 9 и 10 клас чрез посещение на две театрални постановки, свързани с изучаваното учебно съдържание.

Проект за иновативно училище – Езикова гимназия „Иван Вазов“ – училище в облака“ – прилагане на образователния модел 1:1 в 6 паралелки на гимназията за учебната 2020/2021г.