Протокол с резултатите от националния кръг на Олимпиадата по италиански език 2023-2024 г.

Правила за организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език за учебната 2023/2024 година