Обучения

Тема

Място на провеждане

Дата

Начален и краен час

Обучителна организация

Брой педагогически специалисти

Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците

ЕГ “Иван Вазов”

17-18.12.2022

9:30 ч. – 16:30 ч.

РААБЕ БЪЛГАРИЯ

30