Епидемиологичната обстановка, свързана 

с Covid – 19 в ЕГ „Иван Вазов“

 

Седмица от – до Отделни ученици под карантина Ученици с положителна проба за COVID-19 Паралелки в ОРЕС заради карантина Персонал /педагогически и непедагогически/ с положителна проба от
13.12.2021 – 17.12.2021 2 7 2 1
         
         

 

     За всички ученици под карантина е организирано обучение в електронна среда от разстояние.