Епидемиологичната обстановка, свързана 

с Covid – 19 в ЕГ „Иван Вазов“

 

Дата Клас Ученици под карантина до Ученици с потвърден Covid-19
       
       

За всички ученици под карантина е организирано обучение в електронна среда от разстояние.