Еразъм+ проект КД 2 в ЕГ „Иван Вазов“   2017 – 2019

 

През периода 2017 – 2019 г  ЕГ Иван Вазов бяха партньори в Еразъм+ проект по КД 219. Темата беше  Teaching materials and Activities for UNESCO Schools. Работата по тази тема беше напълно оправдана, тъй като гимназията ни е сред първите асоциирани училища  към ЮНЕСКО  още от 1971 г. Останалите партньори: Гимназия Каролус Клузиус, гр Зволе, Нидерландия  (Carolus Clusius College, Zwolle, Netherlands (координатор), Лицей Света Мери, Буко-Лини, Франция (Lycée Sainte Marie BEAUCAMPS-LIGNY, France),  Европейско училище Клемънс Брентано (Clemens-Brentano-Europaschule, Lollar, Germany), Училище Ърлсклиф, Фолкстоун, Великоритания (Earlscliffe, Sussex Summer Schools Ltd, Folkestone, UK), също са асоциирани ЮНЕСКО членове с богата дейност, насочена към развиване и прилагане на идеите на ЮНЕСКО.

Работата по проекта целеше създаване на дейности и урочни планове в пет направления: Гражданско образование, Културно наследство, Междукултурно обучение, Мирът и Човешките права, Устойчиво развитие, които да са в помощ на всички ЮНЕСКО училища, а също и на такива, които се интересуват от подобни дейности. След конкурсен подбор в проекта бяха включени ученици, активни участници в живота на училището, които работиха и на място, в гимназията,  и в международни отбори при осъществените срещи в Лолар, Германия, и Буко-Лини, Франция.

Идеите за съвместните дейности се превръщаха в детайлни планове по време на срещите мужду учители в Зволе, Фолкстоун и Пловдив.  По време на общите срещи (ученици-учители) учениците-участници в проекта изготвяха презентации, проучвания, благотворителни акции, представления на място, след като бяха преминали през подготовка на необходимите материали у дома. Срещите се превръщаха в истински празници на таланта и творчеството, на креативността, породена от подсказана идея или вдъхновение от моментна емоция. В края на проекта, учениците бяха се превърнали в истински приятели, които имаха една обща цел, към която да вървят в следващите месеци.

Учителите, участващи в пректа, също твориха, като създадоха, индивидуално или отборно, и приложиха на практика свои планове, обхващащи една или множество дисциплини.  Всички урочни планове бяха представени на заключителната среща в училището-координатор в гр. Зволе.

Всички дейности и планове бяха събрани в общ продукт – уебсайт, който е достъпен безплатно за общостта на училищата, асоциирани към ЮНЕСКО, и който е рекламиран по време на всички педагогически форуми:   https://unesco-lesson-materials.webnode.nl/ 

Успоредно с всички тези дейности, работата се подкрепяше и допълваше в eTwinning проект Erasmus+ KA2 UNESCO Materials. На страниците му, учениците публикуваха свои разработки, пряко свързани с разглежданите теми.  През 2019 г. eTwinning проектът беше награден с Национален знак за качество.

Учители, взели участие в проекта: Мая Кюлевчиева – координатор, Анелия Митева, Елена Вързилова, Стоянка Рангелова, Надежда Въргова.

Ученици, взели участие в срещите за обмен: Демира Димитрова, Лия Лазариди, Марияна Чернецка, Мина Тотева, Надежда Каридова, Надежда Кашилска, Мария Кацарова, Калоян Топалов.