Екипът на ЕГ “Иван Вазов”: печели сърцата на публиката в международната конференция „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход“

Симбиозата „директор – учител – ученик“ в ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив, която нарежда училището винаги в челните позиции на новаторите

Да опазим живота на пътя!

На 27.09.2022г. в Езикова гимназия„Иван Вазов“се отбеляза събитието Ден без загинали на пътя под мотото„Да оп азим живота на пътя“.Ученици