Ученическият парламент на ЕГ” Иван Вазов” осигурява възможността на всеки ученик от гимназията да изказва свободно мнението си по въпроси, свързани с организацията на събития от училищния живот, учебния процес, училищната организация, да коментира идеите и предложенията си със своите съученици и да ги защитава пред тях, да излага проблеми, давайки идеи за разрешаването им.

Ученическият парламент:

– защитава правата на учениците и следи за спазването на определените в ЗПУО задължения на учениците.

– организира благотворителни инициативи, образователни лекции и събития, насочени към превенция на тютюнопушенето, наркотичните и алкохолните зависимости, агресията и тормоза между учениците, и дейности, свързани с обществени проблеми от различно естество.

– се стреми към осъществяване на успешна комуникация между ученици – ученици, ученици – учители и ученици – училищно ръководство.

– цели да насърчи учениците да придобиват знания и опит за основните демократични ценности и гражданска отговорност, както и да създаде на възможности за тяхното прилагане на практика.

В Ученическия парламент участват председателите на всички 45 паралелки в ЕГ “Иван Вазов. За председател на паралелката, който да е член на Ученическия парламент може да се кандидатира всеки ученик от 8-ми до 12-ти клас, който се обучава в дневна форма на обучение, който:

  1. Има успех над Много добър 4,50
  2. Няма наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет
  3. Могат да се кандидатират ученици, които притежават: лидерски качества и креативност; организационни умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи; умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с личното им мнение и готовност за поемане на отговорност и работа в екип;

Ученическият парламент се състои от Управителен съвет и членове. Управителният съвет на Ученическия парламент се състои от председател, заместник-председатели и секретар.

 

Членове на Ученическия парламент на ЕГ ,,Иван Вазов” – град Пловдив

за учебната 2023/2024 година

 

Председател на Ученическия парламент:

Ивайла Каранейчева, ученичка от XIа клас, e-mail: ivayla.karaneycheva@egiv-plovdiv.bg

 
Заместник-председатели: 

Деница Георгиева, ученичка от XIа клас, e-mail: denitza.georgieva@egiv-plovdiv.bg

Николета Тодорова, ученичка от XIв клас, e-mail: nikoleta.todorova@egiv-plovdiv.bg

Димитър Даскалов, ученик от Xд клас,  e-mail: dimitar.daskalov@egiv-plovdiv.bg

 

Клас

Име, презиме и фамилия на ученика

VIII а

Гергана Шейтанова

VIII б

Марина Панчева

VIII в

Елиз Рончева

VIII г

Виктория Атанасова

VIII д

Павел Сираков

VIII е

Антоан Димитров

VIII ж

Божидар Бориславов

VIII з

Полина Петкова

VIII и

Петър Василев

 

 

IX а

Кристиян Шопов

IX б

Дария Цачева

IX в

Изабела Ровариа

IX г

Любомира Станчева

IX д

Гергана Стоицева

IX е

Соня Колева

IX ж

Андония  Башурова

IX з

Виктория Димова

IX и

Ангел Георгиев

 

 

X а

Елена Бонева

X б

Борислав Ангелов

X в

Габриела Стоянова

X г

Матео Георгиев

X д

Димитър Даскалов

X е

Петър Кючуков

X ж

Иван Горанов

X з

Ния Тотева

X и

Калина Влайкова

 

 

ХI а

Ивайла Каранейчева

ХI б

Дарина Василева

ХI в

Николета Тодорова

ХI г

Рени Калинова

ХI д

Николай Найденов

ХI е

Ясена Груева

ХI ж 

Георги Кацаров

ХI з

Александър Колев

ХI и

Велизар Тодоров

 

 

ХII а

Лияна Стоянова

ХII б

Вероника Арбалиева

ХII в

Дияна Казакова

ХII г

Ема Тонгова

ХII д

Румен Шопов

ХII е

Мария Добревска

ХII ж

Мария Николова

ХII з

Александър Георгиев

ХII и

Мариела Алексиева