Ученическият парламент на ЕГ” Иван Вазов” осигурява възможността на всеки ученик от гимназията да изказва свободно мнението си по въпроси, свързани с организацията на събития от училищния живот, учебния процес, училищната организация, да коментира идеите и предложенията си със своите съученици и да ги защитава пред тях, да излага проблеми, давайки идеи за разрешаването им.

Ученическият парламент:

– защитава правата на учениците и следи за спазването на определените в ЗПУО задължения на учениците.

– организира благотворителни инициативи, образователни лекции и събития, насочени към превенция на тютюнопушенето, наркотичните и алкохолните зависимости, агресията и тормоза между учениците, и дейности, свързани с обществени проблеми от различно естество.

– се стреми към осъществяване на успешна комуникация между ученици – ученици, ученици – учители и ученици – училищно ръководство.

– цели да насърчи учениците да придобиват знания и опит за основните демократични ценности и гражданска отговорност, както и да създаде на възможности за тяхното прилагане на практика.

В Ученическия парламент участват председателите на всички 45 паралелки в ЕГ “Иван Вазов. За председател на паралелката, който да е член на Ученическия парламент може да се кандидатира всеки ученик от 8-ми до 12-ти клас, който се обучава в дневна форма на обучение, който:

  1. Има успех над Много добър 4,50
  2. Няма наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет
  3. Могат да се кандидатират ученици, които притежават: лидерски качества и креативност; организационни умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи; умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с личното им мнение и готовност за поемане на отговорност и работа в екип;

Ученическият парламент се състои от Управителен съвет и членове. Управителният съвет на Ученическия парламент се състои от председател, заместник-председатели и секретар.

 

Членове на Ученическия парламент на ЕГ ,,Иван Вазов” – град Пловдив

за учебната 2021/2022 година

 

Председател на Ученическия парламент:

Вероника Арбалиева, ученичка от XIб клас, e-mail: veronika.arbalieva@egiv-plovdiv.bg

 
Заместник-председатели: 

Ива Илиева, ученичка от XIе клас, e-mail: iva.ilieva@egiv-plovdiv.bg

Ния Йотова, ученичка от IXж клас, e-mail: niya.yotova@egiv-plovdiv.bg

Димитър Даскалов, ученик от IXд клас,  e-mail: dimitar.daskalov@egiv-plovdiv.bg

 

Клас

Име, презиме и фамилия на ученика

VIII а

Елеонора Кекева

VIII б

Дария Цачева

VIII в

Изабелла Ровариа

VIII г

Любомира Станчева

VIII д

Симона Янева

VIII е

Христо Арбалиев

VIII ж

Андония Батурова

VIII з

Йоана Сърменова

VIII и

Ангел Георгиев

   

IX а

Елена Бонева

IX б

Борислав Ангелов

IX в

Радостина Сотирова

IX г

Матео Георгиев

IX д

Димитър Даскалов

IX е

Петър Кючуков

IX ж

Ния Йотова

IX з

Кристияна Карабелова

IX и

Калина Влайкова

   

X а

Ивайла Каранейчева

X б

Дарина Василева

X в

Николета Тодорова

X г

Светла Спилкова

X д

Ангел Паликрушев

X е

Сандра Мървакова

X ж

Александра Тонева

X з

Данаил Йолов

X и

Жасмин Вулева

   

ХI а

Лияна Стоянова

ХI б

Вероника Арбалиева

ХI в

Дияна Казакова

ХI г

Таня Цанова

ХI д

Румен Шопов

ХI е

Ива Илиева

ХI ж 

Симеон Марков

ХI з

Александър –  Даниел Георгиев

ХI и

Мариела Алексиева

   

ХII а

Теодора Стойчева

ХII б

Ралица Кокалова

ХII в

Рамадан Али

ХII г

Виктория Славова

ХII д

Християна Нейкова

ХII е

Аделина Атанасова

ХII ж

Йордан Славчев

ХII з

Лора Велева

ХII и

Михаил Михов