Учебна 2020/2021 година

Програма за провеждането на междуучилищно събитие,

посветено на Международния ден на Земята и  целите на устойчивото развитие

23.04.2021г

 

                       Онлайн конференция “ Мислим глобално, действаме локално”

 

Начало 14 часа

  1. Запознаване с целите на устойчиво развитие на ООН за съхраняване на планетата Земя – цел № 7,11,13,14,15

Представяне на проекти на ученици

до 7 мин. презентация

  1. ЮНЕСКО уроци за устойчивото развитие –

модератори  Мая Кюлевчиева и Анелия Митева – ръководител на групата за занимания по интереси по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – „Евроклуб“ към Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив

  1. Екологични проблеми на град Пловдив

Проучвания представени от учениците от групата за занимания по интереси по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – „Евроклуб“ към Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив

  1. Дискусия “Какво зависи от нас” – за един ден, за седмица, за месец, за година
  1. Екологични ли сме?

Да проверим доколко сме екологични  чрез тест

Оповестяване на резултатите

 

Участници:

Група за занимания по интереси по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – „Евроклуб“ към Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив

ученици от групата за занимания по интереси „Екология и здравословен начин на живот“ – Езикова гимназия „Иван Вазов“

eTwinning ученици от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив

Евроклуб на ФЕГ “ Антоан дьо Сент Екзюпери”,

Евроклуб Търговска гимназия,

Евроклуб на ПГСАГ, ученици от ЕГ “ Пловдив

 

Гости:

проф. Филева,  Божидар Александров – дружество ООН за България;

Красимира Василева – НАБЕК;

Представители на Ученическия парламент  на ЕГ “ Иван Вазов”;

учители по философия, химия, физика

График

юни, 2019/2020 учебна година