• Лого на изпити DELE

https://drive.google.com/file/d/1urJEmyfyIQoc9RaZr4zkHuZ53_U-0kOz/view?usp=sharing

формуляр за кандидатстване

 • сесии април, май, октомври и ноември (датите се обновяват в края на всяка календарна година)
 • срокове за записване (датите се обновяват в края на всяка календарна година)
 • Цени към 17.10.2022 г.:
 • DIPLOMA A1: 105 лв.
 • DIPLOMA A2: 110 лв.
 • DIPLOMA В1: 130 лв.
 • DELE A1 escolar: 105 лв. 
 • DELE A2/B1 para escolares: 130 лв.
 • DIPLOMA В2: 180 лв.
 • DIPLOMA C1: 190 лв.
 • DIPLOMA С2 (superior): 210 лв.
 • необходими документи за кандидатстване: копие на л.к., електронно попълнен формуляр, копие за извършен банков превод. Изпращат се сканирани (в PDF формат) на имейл n.koeva@egiv-plovdiv.bg
 • лице за контакт при възникнали затруднения Нели Коева, тел. 0897506474
 • сметка за заплащане на таксата за допускане до изпит: 

           ЕГ”Иван Вазов”, IBAN-BG58IORT73753302009103 , BIC-IORTBGSF Инвестбанк АД

           Основание: такса за изпит ДЕЛЕ