• DIPLOMA A1/ A1 ESCOLAR 116 лв.
  • DIPLOMA A2: 122 лв.
  • DIPLOMA В1/ A2-В1 ESCOLAR: 142 лв.
  • DIPLOMA В2: 196 лв.
  • DIPLOMA C1: 206 лв.
  • DIPLOMA С2 (superior): 230 лв.
  • необходими документи за кандидатстване: копие на л.к., електронно попълнен формуляр, копие за извършен банков превод. Изпращат се сканирани (в PDF формат) на имейл n.koeva@egiv-plovdiv.bg
  • лице за контакт при възникнали затруднения Нели Коева-Генкова 
  • сметка за заплащане на таксата за допускане до изпит: 

 

ЕГ”Иван Вазов”, IBAN-BG58IORT73753302009103 , BIC-IORTBGSF Инвестбанк АД

Основание: такса за изпит ДЕЛЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ “ИВАН ВАЗОВ”:  Досегашната отстъпка от 50% за сесията през май вече не е актуална. При група от минимум шест човека, можете да се възползвате от намаление 15% от цената на нивото, за което желаете да се явите.