Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език 2020-2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език 2020-2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по италиански език 2020-2021 г.