Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език 2022-2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език 2022-2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по италиански език 2022-2023 г.