РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 г.

ДАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ  


след I-во класиране 
15 и 16 юли 2024 г. – от 8.30 до 18.00 часа 

17 юли 2024 г. – от 8.30 до 15.00 часа 

 

след IIро класиране 
 22 и 23 юли 2024 г.– от 8.30 до 18.00 часа 

24 юли 2024 г.– от 8.30 до 15.00 часа

 

след IIIто класиране 

31 юли и 1 август 2024 г. – от 8.00 до 16.00 часа 

 

след IVто класиране 

8 и 9 август 2024 г. – от 8.00 до 16.00 часа 

 

 

Задължителни документи, необходими за записване: 
1. Заявление до директора /образец, получава се на място/; 
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование; 


Следните медицински документи могат да се представят при записване или в началото на учебната година: 
1. Пълен имунизационен статус от раждането на детето до 2024 г. /ксерокопие от имунизационния паспорт – всички имунизации от раждането до момента /включително/. 
2. Профилактичен преглед от личния лекар за учебната 2024/2025 г. /не медицинско свидетелство/. 

 Съгласно заповед РД -01-218 от 23.04.2024 г. на Началника на РУО Пловдив за учебната 2024-2025 г. ще се приемат ученици в 9 паралелки с профил „Чужди езици“, както следва:

• АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ИСПАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• НЕМСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
• ФРЕНСКИ ЕЗИК- 1 паралелка

( 50% момичета, 50% момчета)

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
• Български език и литература
• Математика

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
• Български език и литература
• Математика

ВАЖНО!!! Резултатите от изпитите и от класиранията може да намерите тук!

В Езикова гимназия „Иван Вазов” се организира 5 годишен курс на обучение от VIII до ХII клас.

  • Първи профилиращ чужд език – испански, италиански, английски, френски и немски.
  • Вторият профилиращ предмет е руски език.
  • Третият профилиращ предмет е по избор съгласно решение на Педагогическия съвет.

ОСИГУРЯВАТ СЕ:
• Интензивно изучаване на избрания чужд език – испански, италиански, английски, немски и френски
• Възможности за развитие на творческите способности в разнообразни извънкласни форми – ателиета и клубове.
• Традиционно високо ниво на преподаване и интегриране на облачната технология Google Workspace за образованието в учебния процес, съобразени със съвременните изисквания, осигуряващи отлична подготовка по всички общообразователни предмети.
• Възможности за подготовка и получаване на:
1. Немска езикова диплома
2. Италианска езикова диплома
3. Руска езикова диплома
4. Сертификат за владеене на испански език DELE