Езикова гимназия „Иван Вазов“ получи сертификат за подготовка на ученици за изпити за получаване на Кеймбридж сертификат

Днес господин Илко Василев връчи Кеймбридж сертификати на 19 ученика от гимназията, които успешно издържаха изпита през месец юни –