Формите на обучение в училището за учебната 2021/2022г. 

 

График на изпитите за учебната 2021/2022 г.

януарска сесия

Учебен предмет

Дата и начален час

Кабинет

Математика ООП

 

13.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Гражданско образование ООП

 

17.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Власт и институции ИУЧ-ПП /История и цивилизации/

20.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Култура и духовност ИУЧ-ПП /История и цивилизации/

25.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Език и култура ИУЧ-ПП

/Руски език/

 

25.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Устен изпит – след приключване на писмения

Езикови практики ИУЧ-ПП

/Руски език/

 

26.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Устен изпит – след приключване на писмения

Писмено общуване ИУЧ-ПП

/Руски език/

 

27.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Устен изпит – след приключване на писмения

Човек и общество ИУЧ-ПП

/История и цивилизации/

28.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Устно общуване ИУЧ-ПП

/Руски език/

 

28.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Устен изпит – след приключване на писмения

Прилагане на специфични техники на историческото познание ИУЧ-ПП

/История и цивилизации/

31.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Работа върху рускоезични текстове-  публицистични, художествени, научнопопулярни и други ИУЧ-ПП /Руски език/

31.01.2022 г.

Начало – 14:45 часа

Устен изпит – след приключване на писмения