За поредна година ЕГ„ Иван Вазов“ отбелязва Международния ден на толерантността, 16 ноември. На тази дата още през 1996 година се приема декларация за толерантността, която защитава културните и религиозните убеждения на хората. По традиция всяка година в подготовката на празника участват предимно осмокласниците. Работейки заедно за пръв път по един сравнително самостоятелен проект, те не само биват въведени в училищния живот на гимназията, но и се запознават с различните форми на самоизява.

 Тази година учениците от 8 “в” клас бяха изключително дейни, изработвайки над тридесет постера свързани с толерантността. Те ще бъдат качени в страницата на ученическия парламент и представени на следваща изложба.

 Ученици от 8 “з” клас създадоха презентация за значението и важността да бъдем толерантни, която ще бъде разпратена до класните ръководители.

  Честването завърши с годишното обръщение от осмокласник, което представя вижданията им за училището, ученическия съвет и цялостната атмосфера.  Осмокласниците могат да очакват годишното допитване до тях с цел получаване на идеи за подобряване на училищния живот. Ето го и обръщението на Здравко Делчев, ученик от 8 “и” клас.

“Винаги съм смятал, че интересът към ученическите съвети е почти нулев, че никой не се интересува от работата на тази структура и това само фигурира написано някъде там, колкото да се отбележи съществуването му. Още с постъпването си в ЕГ “Иван Вазов” разбрах, че съм грешал.

Ученическото самоуправление тук е добре изградено от активни и изявени хора, които чрез своите прояви издигат училището ни. Една от тези прояви е честването Деня на толерантността – ден, в който си припомняме колко е важно уважението към другите и зачитаме чуждото мнение. Ден, в който правилните думи са безполезни и отстъпват пред истината. Отбелязването на празника показва колко сме силни заедно и как чрез това наше обединение се отправяме към едно по-толерантно общество, където неуважението не съществува.”

Може да харесате още

ЕГ „Иван Вазов“ чества Деня на Европа
Последен училищен звънец за Випуск 2024
Музей на виртуалното изкуство