С края на учебната година 21 ученици от 9 д клас приключиха участието си в eTwinning проекта  „Как се провеждат научни изследвания? Научният метод, приложен към различни изследователски направления в науката“.  Проектът бе регистриран м. януари от г-жа Траянова и колежката й  Изабел Хереро Лопес от Професионална гимназия ”Маркиз дьо Сантилиана” гр. Кантабрия. В последствие се присъединиха ученици от Италия и Турция.  Класът се впусна в завладяващо пътешествие в света на научните изследвания заедно с още 35 техни връстници. Независимо дали провеждаха физични или химични експерименти, учениците се научиха  да  откриват причинно-следствени връзки чрез задаване на въпроси, тестване на хипотези,  внимателно събиране и изследване на доказателствата. Те   идентифицираха независимата, зависимата  и контролируемите  променливи по време на реализиране на проекти. Развиха умения за наблюдение, анализ, комуникация и работа в екип. Подготвиха завладяващи дигитални продукти, представящи резултатите от изследванията си, включително електронни книги, видео презентации,  плакати и видеа и ги споделяха за ползване и обсъждане с партньорските групи. Обмениха съвместна игра Kahoot. Проектът  се оказа ценен опит за ученици и учители, защото предостави  възможност за обмен на идеи при проектно обучение по природни науки.

Освен задължителните по учебна програма лабораторни упражнения, учениците от 9 д клас  изследваха в STEM центъра влажност на почва чрез електрични вериги, електропроводимост на различни вещества, процесите дифузия, топене и кипене, абсорбция на звук от различни материали, брауново движение, наблюдавано с микроскоп, свързваха вериги с полупроводникови елементи за измерване на физични величини. Научиха се да ползват смарт телефоните си като преносими   лаборатории и да измерват величини  и анализират графики чрез   приложенията phyphox и arduino science journal. Вчера те получиха  сертификати за участие.

Може да харесате още

ЕГ „Иван Вазов“ на гости на „Зелени балкани“
Да посрещнем лятото с книга и усмивка
Участие на наши ученици на фестивала FRANCOFOLIES 2024