Свободни места за учебната 2021 / 2022 г.

м. октомври

VIII клас

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – няма свободни места;

IX клас 

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – няма свободни места;

X клас

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – няма свободни места;

XI клас

Профил „Чужди езици“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чужди езици“, немски език – няма свободни места;

XII клас

Профил „Чуждоезиков“, испански език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, италиански език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, английски език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, френски език – няма свободни места;

Профил „Чуждоезиков“, немски език – няма свободни места;