Заповед за прилагане на задължителни противоепидемични мерки на територията на училището

Заповед за прилагане на задължителни противоепидемични мерки при осъществяване дейността на училищната библиотека

Заповед за прилагане на задължителни противоепидемични мерки на територията на общежитието

Заповед за утвърждаване на План на противоепидемичните дейности в условията на Covid 19

План на противоепидемичните дейности в условията на COVID-19

План за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19