Основна цел на проекта е подобряването на демократичната култура и гражданска осведоменост на учениците.

Проектът се осъществи от февруари до декември 2020 г онлайн, поради пандемията от KOVID 19.Този проект се осъществи благодарение на дружество ООН за България и с партньорство с фондация „За ново партньорство в журналистиката“. Десет ученици от ЕГ “ Иван Вазов” се включиха в проекта, активно участваха в срещите с журналисти и координаторите на проекта от дружество ООН за България. Проведените семинари с учениците допринесоха за развитието на  умения за работа в екип, комуникационни умения, създаване на медийно съдържание и работа с информация. Резултат от проекта е създаването на първи брой на училищния вестник “ Полиглот”. 

Предоставяме и помагалото, създадено от дружество ООН на финала на проекта. 

Вестник

 Координатор на проекта в ЕГ “ Иван Вазов”

 главен учител Анелия Митева