Годината е 2023. Датата е 21.11. Часът е 11 и малко. Намираме се в класната стая на 9г в училище ЕГ”Иван Вазов”, а аз съм Гергана и днес ще ви представя работата на 9г по откъс от книгата “Кръв от къртица”- Здравка Евтимова. 

Цяла седмица няколко ученици от класа подготвиха своите работи по представяне на книгата, които ще Ви презентират. Бяха разделени на групи, но все пак имаше и индивидуални задачи, като всеки от тях подготвяше различно нещо. 

Като за начало произведението беше избрано от Мира Попиванова, Георги Велев и Теодор Станчев, което се случи миналия вторник. Първата група от трима ученици отидоха в библиотеката след занятията и заедно избраха гореспоменатото произведение. Решението не бе трудно и бе взето единодушно. Втората група изготви презентация по творбата на тема – Първа глава и кратка биография за автора. В изготвянето ѝ се включиха Ивайло Начков, Симона Ганева, Жанет Загорова, Христо Христов, Димо Арнаудов и Димчо Айвазов. 

Не по-леката задача имаше Виктория Карабаджакова, която трябваше да изготви постер по същата тематика – нарисуван от нея самата. И последно, но не на последно място аз – Гергана, имах отговорността да напиша статия за представянето на този проект, тази която четете в момента. Следва да проследим представянето на тази задача, възложена ни от класния ръководител- Маргарита Василева. 

Представянето протече по следния начин:

Мира, Теодор и Георги прочетиха откъси от книгата, а именно първа глава. 

Сега това кратко представяне на авторката и нейното творчество направиха:

  •  Христо Христов – с кратка биография на писателката Здравка Евтимова;
  • Симона Ганева  – с разкази за нейното творчество. 
  • Димчо Айвазов допълва с още информация за произведението. 
  • Димо Арнаудов ни разказа и обясни сюжета на първа глава – тази, която преди малко ни прочетоха. 
  • Ивайло Начков ни разказа за внушенията от откъса. 
  • За финал  – Жанет ни предостави своето лично мнение за разказа.

С това мога да завърша тази кратка, но изчерпателна статия. Описано бе не само възлагането и разпределението на работната задача, но и представянето й. Като журналист и наблюдател на изработката на поставената задача, бих казала, че учениците са се справили прецизно с работата си. Надявам се на Вас, читателите, да Ви е било също толкова интересно колкото на мен и останалата аудитория от 9г. 

Изготвил: Гергана Танева 9 г

Може да харесате още

ЕГ „Иван Вазов“ отбеляза празника Свети Валентин
„От мен за теб“ – благотворителна инициатива на VIII В клас
„Прекрасни, мислещи и четящи деца! Одухотворени, чувствителни!“