Необходими документи за участие в ученическите олимпиади

през учебната 2020/2021 година

Декларация за информираност и съгласие

Декларация за безпристрастност и поверителност