Анализ на резултатите от ДЗИ за учебната 2020/2021 година /виж тук/

Анализ на резултатите от образователния процес за учебната 2020/2021 година /виж тук/