Епидемиологичната обстановка, свързана 

с Covid – 19 в ЕГ „Иван Вазов“

 

Седмица от – до Отделни ученици под карантина Ученици с положителна проба за COVID-19 Паралелки в ОРЕС заради карантина Персонал /педагогически и непедагогически/ с положителна проба от
11.10. – 15.10.2021 г. 4 5 12″и“ от 06.10.2021 г.
       9 „б“  от 13.10.2021 г.  
         

 

     За всички ученици под карантина е организирано обучение в електронна среда от разстояние.