На 11.11 представители на Евроклуба на ЕГ,,Иван Вазов” посетиха събитие на тема ,, Съвременно изкуство – демокрация в действия”, съвместно организирано от Европейския парламент България и ZaednozaEU. Тематично то беше свързано с падането на Берлинската стена, символ на дългогодишното разделение и деспотизма. Бяха представени интересни проект на български и чуждестранни творци, чиито произведения символизират свободата и равенството – основополагащи ценности на демокрацията. Учениците имаха възможност да научат повече за съвременните форми на изява на художници, музиканти и други артисти, които чрез изкуството си представят важността на свободата и ролята на демокрацията в динамично развиващия се свят.

   

Може да харесате още

ЕГ „Иван Вазов“ – в инициативата “Ден на четенето”
Професор Фернандо Бласко гостува в ЕГ „Иван Вазов“
Представяне на първа глава от “Кръв от къртица” от ученици от 9 г клас