Уважаеми ученици и родители,
Уведомяваме ви, че съгласно Заповед №РД-09-205/26.01.2024 г. на министъра на образованието и науката от 29.01.2024 до 02.02.2024 г. обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Учебният процес се провежда при спазване на утвърденото седмично разписание и следния график на учебните часове:
   час     начало     край
     I        08.00       08.40
     II      08.50        09.30
     III    09.40         10.20
     Голямо междучасие от 10.20 до 10.50
     IV     10.50         11.30
     V      11.40         12.20
     VI     12.30         13.10
     VII   13.20         14.00
При необходимост от допълнителна информация, моля да отправите вашите запитвания на електронен адрес school@egiv-piovdiv.bg, както и на тел. 0884 991 000.
Ще се постараем да отговорим незабавно на поставените от вас въпроси.
Оставам на разположение за съдействие по всяко време.

 

Вихра Ерамян
Директор на ЕГ „Иван Вазов“

Може да харесате още

Важно съобщение за участниците в Областния кръг на олимпиадите по испански език и италиански език
На вниманието на учениците и родителите!
Важно съобщение за участниците в Областния кръг на олимпиадата по руски език