През тази учебна година учениците от 9 Д и 10 Б,също и младшите посланици на ЕП под ръководството на г-жа Мая Кюлевчиева и г-жа Анелия Митева, активно се включиха в дейностите на eTwinning проекта Climate literate  в партньорство с връстници от Турция, Португалия, Румъния, Гърция, Полша, Литва, Испания, Хърватска, Италия, с идеи, обединили общо 326 ученици и 20 учители в ясна позиция за овладяване на промените в климата. 

Участниците проучиха Целите на хилядолетието, свързани с климата, създадоха съвместна презентация с най-ярките техни аспекти. Всички заедно обсъдиха начини за намаляване на разхищението на водата, във връзка със Световния ден на водата,  а съвместна презентация включи проучванията на подпочвените води в различните партньорски страни. 

Месец април се свързва с Деня на Земята, отбелязан с тържествените обещания на всеки от партньорите в проекта, как ще допринесат за подобряване на климатичните промени. Сред многобройните съвместно изработени  продукти в проекта, се отличава историята на две деца, които, след множество приключения, успяват да спасят света от климатични катаклизми. Историята се състои  от 19 глави, всяка от които е написана  и илюстрирана от различен партньор. В най-скоро време тя ще се превърне в електронна книжка със собствено заглавие, избрано от партньорите чрез гласуване.

Наред с общите за всички партньори дейности, учениците от 9 и 10 клас изработиха многобройни презентации, плакати, преводи на материали, илюстрации и др. Всички материали можете да видите на специалната Падлет стена ТУК.

Вярваме, че този много силен проект ще се нареди сред другите отлични eTwinning проекти на ЕГ “Иван Вазов”, благодарение на които училището ни достойно носи званието eTwinning училище.

Може да харесате още

Еко ден под надслов “Обичаме Пловдив и се грижим за него!
„Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи“
Ученици от италианските паралелки в ролята на преводачи