На 10 и 11 ноември се  проведе национална среща на ученическите парламенти с участници от цялата страна. Ученици от ЕГ „Иван Вазов“ представиха евроклуба и ученическия парламент. Дейностите през първия ден включваха лекционна част, работни сесии, и обмяна на идеи под формата – Световно кафене. Участниците бяха разделени в пет тематични групи – борба с насилието в училище, външно оценяване, дигитално образование, доброволчество и ученическо самоуправление, по които беше и основната им работа. Чрез формата за световно кафене всеки успя да се докосне и до работата на останалите групи и да допринесе със свои идеи.

 На вторият ден от събитието бе обобщена информацията и целите, които всеки екип си постави и разработи, бяха направени мисловни карти с обобщената информация. Снежана Велинова и Димитър Даскалов от 11д клас се включиха активно с идеите си в групите доброволчество и ученическо самоуправление.

 

Може да харесате още

ЕГ „Иван Вазов“ – в инициативата “Ден на четенето”
Професор Фернандо Бласко гостува в ЕГ „Иван Вазов“
Представяне на първа глава от “Кръв от къртица” от ученици от 9 г клас