УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

            Изминалата учебна година ни даде възможност да оценим истински огромното значение на обучението в реалната класна стая, на възможността за ежедневно пряко взаимодействие между учители и ученици, на общуването на децата със съучениците си.

От свое име и от името на целия екип на Езикова гимназия „Иван Вазов“ искам да Ви уверя, че основните ни приоритети винаги са били осигуряването на качествено обучение и грижата за опазването на здравето и безопасността на учениците ни. За целта сме предприели всички необходими мерки, описани в План на противоепидемичните дейности в условията на COVID-19 и План за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние, с които можете да се запознаете на сайта на Езикова гимназия „Иван Вазов“ /тук/.

        За да се справим успешно с предизвикателствата, пред които сме изправени,  е необходимо тясното сътрудничество между екипа на гимназията и Вас като наши партньори в грижата за успеха и здравето на децата ни. Разчитаме на Вашата подкрепа, за да създадем у учениците необходимите навици и да поддържаме ефективна комуникация във връзка със задължителните противоепидемични мерки и дейности:

  1. Носенето от учениците на предпазни маски/шлемове /осигурени от родителите/ в общите части на гимназията. За ученик, който е забравил своята предпазна маска/шлем ще има осигурени от училището, за да са защитени всички деца;
  2. Своевременно информиране на класните ръководители от родителите в случай на положителен резултат за COVID-19 или карантиниране на ученик;
  3. Осъществяване на ефективна комуникация с класния ръководител и учителите на паралелката чрез електронния дневник, електронните пощи и телефоните на педагогическите специалисти и само при изключителна необходимост чрез директна, предварително уговорена, среща;
  4. Бърза реакция от страна на родителя при необходимост да прибере от училище ученик с грипоподобни симптоми;
  5. Предварителен скрининг от ваша страна и оставяне вкъщи на учениците при здравословно неразположение като своевременно се консултирате с личния лекар и информирате класния ръководител.

        От своя страна училището се ангажира да Ви предоставя периодично актуална информация за епидемиологичната обстановка в училище и незабавно да Ви информираме при случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик от паралелката, налагащ преминаването от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние.

 

        Благодаря Ви предварително за разбирането и съдействието!

        С уважение,

 

        ВИХРА ЕРАМЯН

        Директор на ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив

Може да харесате още

Отбелязваме Европейския Ден на Езиците с etwinning проект
Важно съобщение!
ЕГ “Иван Вазов” откри учебната 2020/2021 година