УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ОСМОКЛАСНИЦИ,

На 10.09.2019г. /вторник/ от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща, на която ще се запознаете с:

– класните ръководители на децата Ви;
– организацията на учебния процес през учебната 2019/2020 г.;
– Правилника за дейността на Езикова гимназия „Иван Вазов“ и други документи, свързани с осигуряването на оптимални условия за протичане на учебния процес;
– учебниците и учебните помагала, които ще са необходими на Вашите деца.

Очакваме ви в Езикова гимназия „Иван Вазов“ – град Пловдив!

Информация за списъците на паралелките и кабинетите, в които ще се проведе родителската среща, ще намерите на 10.09.2019 г. на централния вход на гимназията.

Може да харесате още

ЕГ „Иван Вазов“ обявява свободни места
Отново на училище!
На вниманието на родителите и учениците!